0
Unieke sleepbootfoto’s
0
Eigen Scheepsmodellen
0
Films over sleepvaart

Permanente expositie: Geschiedenis Nederlandse sleepvaart
Wisselexpositie met nu als thema: Smit in Maassluis

Het Nationaal Sleepvaart Museum is het enige museum ter wereld waar u de geschiedenis en ontwikkeling van de sleepvaart waarin Nederlanders door de tijd heen een hoofdrol hebben gespeeld kunt ervaren.

Er staan meer dan 150 zeer gedetailleerde scheepsmodellen opgesteld, sleeptrossen, een radiohut uit 1910, een complete stuurhut, communicatie- en navigatieapparatuur, veel foto’s van sleepboten, bemanning en hun werk en nog veel meer om zelf te ontdekken.

Een museum wat beslist de moeite waard is om te bezoeken, en waar u met gemak een middag kunt doorbrengen!


Wisselexpositie: 40 jaar Sleepvaart Museum

Dit jaar bestaat het Nationaal Sleepvaart Museum 40 jaar. Om deze mijlpaal te vieren wijdt het Nationaal Sleepvaart Museum een speciale wisseltentoonstelling aan wat er in vier decennia in en rond het Nationaal Sleepvaart Museum gebeurd is. Daarnaast geeft het museum een fraai uitgevoerd jubileumboek uit.

In de wisseltentoonstelling is te zien wie van de Gemeente Maassluis en het bedrijfsleven in het eerste uur hebben bijgedragen aan het tot stand komen van het Nationaal Sleepvaart Museum. Ook wisselingen van de wacht onder de vrijwilligers, de uitbreiding van de huisvesting en hoogtepunten uit de vele wisseltentoonstellingen die zijn gehouden passeren de revue. De meest bijzondere verrichtingen van oude stoomsleepboten tot hypermoderne slepers krijgen extra aandacht. De tentoonstellingsruimten hebben na de recente verbouwingen een moderne uitstraling gekregen en zijn voorzien van nieuwe vaarsimulatoren, videoschermen en digitale info systemen over sleepboten.

Op de foto’s zijn vele bekenden te zien waaronder Ir. G. Langelaar Gzn. die bij zijn naderende pensionering de stimulerende kracht bij de oprichting van het museum werd en tot eerste voorzitter werd benoemd.

‘Sleepvaart in Stroomversnelling’ is de titel van het jongste boek van de hand van vrijwilliger en oud-bestuurslid van het eerste uur Nico Ouwehand dat op 8 juni tijdens de opening van de wisseltentoonstelling ten doop wordt gehouden. Dit groot en rijk uitgevoerd boek bespreekt nogmaals in geactualiseerde vorm de vele wisseltentoonstellingen uit de afgelopen 40 jaar. Het boek, voorzien van honderden foto’s, is daarmee een bloemlezing van ‘Hollands Glorie’ in al haar facetten en van de bedrijven die in 175 jaar de Nederlandse sleepvaart hebben groot gemaakt. Veel van deze bedrijven spelen ook vandaag nog een voorname rol en zijn de stimulerende krachten achter het Museum.

De wisseltentoonstelling ’40 jaar Nationaal Sleepvaart Museum’ loopt van 8 juni 2019 tot en met 19 oktober 2019.


Permanente expositie: Geschiedenis Nederlandse sleepvaart

De permanente tentoonstelling omvat de geschiedenis van de Nederlandse sleepvaart in de meest uitgebreide zin. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan aanverwante werkzaamheden, zoals hulpverlening ter zee, berging, het duikbedrijf, bokkenwerk, offshore-werk en de uit de sleepvaart voortgekomen bedrijfstak “zwaar transport” .

In het museum is een onderverdeling gemaakt naar werkgebied: er is een zeezaal, alwaar de sleepvaart op de zeeen en oceanen wordt belicht. Voorts is er de havenzaal, die in het teken staat van de havensleepdienst: het in- en uitbrengen en aan- en ontmeren van zeeschepen. Tenslotte is er een aparte afdeling in het leven geroepen voor de geschiedenis van de Rijn- en binnenvaart. Ieder van deze onderwerpen kent haar eigen karakteristiek, scheepsvormen en voorwerpen.

Het museum is voor de oudere generatie een weerzien met het verleden. De jongeren kunnen ervaren wat hun voorvaderen sinds meer dan anderhalve eeuw hebben gepresteerd in deze bijzondere tak van de scheepvaart

Plattegrond_NSM_medium_2

Download plattegrond in het groot (3,5 MB)