0
Unieke sleepbootfoto’s
0
Eigen Scheepsmodellen
0
Films over sleepvaart

Permanente expositie: Geschiedenis Nederlandse sleepvaart
Wisselexpositie met nu als thema: Sleepboten op station

Het Nationaal Sleepvaart Museum is het enige museum ter wereld waar u de geschiedenis en ontwikkeling van de sleepvaart waarin Nederlanders door de tijd heen een hoofdrol hebben gespeeld kunt ervaren.

Er staan meer dan 150 zeer gedetailleerde scheepsmodellen opgesteld, sleeptrossen, een radiohut uit 1910, een complete stuurhut, communicatie- en navigatieapparatuur, veel foto’s van sleepboten, bemanning en hun werk en nog veel meer om zelf te ontdekken.

Een museum wat beslist de moeite waard is om te bezoeken, en waar u met gemak een middag kunt doorbrengen!


Wisselexpositie: Sleepboten op station

‘Sleepboten op station’ gaat over de sleepboten die in diverse havensteden op station werden gelegd om, als er een schip op zee in de problemen kwam, haar te kunnen helpen en behouden naar een haven te slepen. Dit werd gedaan op alle wereldzeeën en ook in de Nederlandse binnenwateren.  Tegenwoordig wordt die taak voor een gedeelte uitgevoerd door de overheden van verschillende landen. Zij hebben op diverse punten sleepboten liggen, die direct kunnen ingrijpen als een schip in moeilijkheden komt en dreigt de kusten en stranden van het betrokken land te bereiken of te vervuilen.

De gekozen havenplaatsen, waar de sleepboten naar toe gingen, waren dermate strategisch gelegen, dat ze een groot zeegebied konden bestrijken, waar het vaak slecht weer was. In eerste instantie werden vrijwel alleen havens rond de Atlantische Oceaan uitgekozen, maar later werden ook de havens aan de Middellandse zee (Malta) en de Perzische Golf (Bahrein) vaste stationshavens.  Ook in het Verre Oosten viel via het posteren van slepers op strategische plaatsen geld te verdienen en daar ging het tenslotte om.

De tentoonstelling geeft een mooi overzicht van alle activiteiten rond stationering, dichtbij en veraf, waarbij niet de gevaren zijn vergeten die men liep in tijden van oorlogshandelingen, zoals de Tweede Wereldoorlog en de Golfoorlog. De wisseltentoonstelling is te zien vanaf 18 maart tot 8 oktober 2017 in het Nationaal Sleepvaart Museum te Maassluis.


Permanente expositie: Geschiedenis Nederlandse sleepvaart

De permanente tentoonstelling omvat de geschiedenis van de Nederlandse sleepvaart in de meest uitgebreide zin. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan aanverwante werkzaamheden, zoals hulpverlening ter zee, berging, het duikbedrijf, bokkenwerk, offshore-werk en de uit de sleepvaart voortgekomen bedrijfstak “zwaar transport” .

In het museum is een onderverdeling gemaakt naar werkgebied: er is een zeezaal, alwaar de sleepvaart op de zeeen en oceanen wordt belicht. Voorts is er de havenzaal, die in het teken staat van de havensleepdienst: het in- en uitbrengen en aan- en ontmeren van zeeschepen. Tenslotte is er een aparte afdeling in het leven geroepen voor de geschiedenis van de Rijn- en binnenvaart. Ieder van deze onderwerpen kent haar eigen karakteristiek, scheepsvormen en voorwerpen.

Het museum is voor de oudere generatie een weerzien met het verleden. De jongeren kunnen ervaren wat hun voorvaderen sinds meer dan anderhalve eeuw hebben gepresteerd in deze bijzondere tak van de scheepvaart.

Plattegrond_NSM_medium_2

Download plattegrond in het groot (3,5 MB)
Laad meer
Deel dit...
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page