Nationaal Sleepvaart Museum 2018-03-01T13:14:12+00:00
0
Unieke sleepbootfoto’s
0
Eigen Scheepsmodellen
0
Films over sleepvaart

Permanente expositie: Geschiedenis Nederlandse sleepvaart
Wisselexpositie met nu als thema: Van jagen naar onbemand

Het Nationaal Sleepvaart Museum is het enige museum ter wereld waar u de geschiedenis en ontwikkeling van de sleepvaart waarin Nederlanders door de tijd heen een hoofdrol hebben gespeeld kunt ervaren.

Er staan meer dan 150 zeer gedetailleerde scheepsmodellen opgesteld, sleeptrossen, een radiohut uit 1910, een complete stuurhut, communicatie- en navigatieapparatuur, veel foto’s van sleepboten, bemanning en hun werk en nog veel meer om zelf te ontdekken.

Een museum wat beslist de moeite waard is om te bezoeken, en waar u met gemak een middag kunt doorbrengen!


Wisselexpositie: Van jagen naar onbemand

De nieuwe tentoonstelling gaat over de evolutie van de sleepvaart.

De geschiedenis van het slepen begint met het zogenaamde jagen, het door mensen of dieren laten voortslepen van een schip. In de 17e eeuw kende ons land een uitgebreid netwerk van jaagdiensten en jaagpaden. Op de rede van grote havens sleepten langsscheeps getuigde vissersschepen de grote VOC schepen over de ondiepten naar de veilige haven. Dit alles veranderde radicaal met de komst van de stoommachine aan het begin van de 19e eeuw en later de dieselmotor. Al snel ontstonden de eerste sleepdiensten, een bedrijfstak waarmee Nederland wereldwijd beroemd zou worden.

In de 20e eeuw volgden de technologische ontwikkelingen op het gebied van voortstuwing, vermogen en sleepuitrusting elkaar snel op. Nederland was daarbij altijd een koploper en is dat nog steeds, zoals ook wel blijkt uit het feit dat we volop meedoen aan de allernieuwste ontwikkelingen rondom onbemande schepen.

De vroegste oorsprong van het slepen ligt omstreeks het jaar 600. In China regeerde toen keizer Yang. Zijn zes luxe drakenschepen werden voortgetrokken door honderden jonge mannen en meisjes, gekleed in zijde. Dit wordt zo sprookjesachtig beschreven, dat men zou denken dat het een genoegen was om deze schepen te trekken.

Wij weten wel beter. Werken in de sleepvaart is tot en met het heden zwaar werk en lange tijd was het een hard bestaan.

Echter, de jaren waarin menskracht nodig was om schepen voort te slepen liggen nu ver achter ons.

In deze wisseltentoonstelling laten we de ontwikkeling in de techniek van het slepen zien maar ook hoe er aan boord gewerkt en geleefd werd en hoe de technologie dit heeft beïnvloed.

We eindigen met een vooruitblik naar de mogelijke toekomst: onbemand slepen.


Permanente expositie: Geschiedenis Nederlandse sleepvaart

De permanente tentoonstelling omvat de geschiedenis van de Nederlandse sleepvaart in de meest uitgebreide zin. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan aanverwante werkzaamheden, zoals hulpverlening ter zee, berging, het duikbedrijf, bokkenwerk, offshore-werk en de uit de sleepvaart voortgekomen bedrijfstak “zwaar transport” .

In het museum is een onderverdeling gemaakt naar werkgebied: er is een zeezaal, alwaar de sleepvaart op de zeeen en oceanen wordt belicht. Voorts is er de havenzaal, die in het teken staat van de havensleepdienst: het in- en uitbrengen en aan- en ontmeren van zeeschepen. Tenslotte is er een aparte afdeling in het leven geroepen voor de geschiedenis van de Rijn- en binnenvaart. Ieder van deze onderwerpen kent haar eigen karakteristiek, scheepsvormen en voorwerpen.

Het museum is voor de oudere generatie een weerzien met het verleden. De jongeren kunnen ervaren wat hun voorvaderen sinds meer dan anderhalve eeuw hebben gepresteerd in deze bijzondere tak van de scheepvaart.

Plattegrond_NSM_medium_2

Download plattegrond in het groot (3,5 MB)
Laad meer