Stichting Sleepboothaven Maassluis (SSM) behartigt de belangen van de deelnemers in de enige sleepbootmuseumhaven ter wereld, gevestigd in Maassluis.

Ontstaan

De Stichting Sleepboothaven Maassluis is in 2004 ontstaan als de Stichting Historische Sleepvaart. In 2007 werd de naam gewijzigd in Stichting Sleepboothaven Maassluis (SSM).

De stichting is een samenwerkingsverband van vijf stichtingen:

Stichting Nationaal Sleepvaart Museum
Stichting Hollands Glorie (Furie)
Stichting Help de Hudson
Stichting Maritieme Collectie Rijnmond (Elbe)
Stichting tot behoud van het bergingsvaartuig “Bruinvisch”

Bij de start was de belangrijkste activiteit het kopen en beheren van een gemeenschappelijke tentoonstellingsstand gefinancierd door de Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.

Na de komst van de “Elbe” naar Maassluis in 2005 en de goedkeuring door de gemeenteraad van plannen van de Gemeente Maassluis om de haven gedeeltelijk in te richten als museumhaven voor sleepboten en bergingsschepen ging de SSM optreden als gesprekspartner van de gemeente voor gemeenschappelijke zaken. Ook het werven van fondsen voor de overkoepelende zaken als publiciteit werden door de SSM opgepakt.

Doelstellingen en taken

De SSM heeft ten doel de promotie en de ondersteuning van de historische sleepvaart en berging in en om de haven van Maassluis. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • De gemeenschappelijke belangen van de samenwerkende stichtingen en de eventueel nieuw op te richten stichtingen van historische sleepboten en de daaraan gerelateerde schepen te behartigen. In eerste instantie bij de Gemeente Maassluis om de instandhouding en uitbreiding van de sleepboothaven Maassluis te verwezenlijken. Maar ook behartigt de SSM de belangen bij andere belangrijke contacten als sponsoren, officiële instanties als havenbedrijven, pers en werven.
 • Deelname aan activiteiten waar promotie en ondersteuning van het Sleepvaartmuseum en historische sleep – en bergingsvaartuigen zoals “Furie”, “Elbe”, “Hudson” en “Bruinvisch” zinvol is
 • Daar het maritieme karakter, met voorop de sleepvaart, een van de belangrijkste pijlers is van de promotie van Maassluis coördineert de SSM ook de samenwerking met de Stichting Promotie Maassluis.
 • Het verzorgen van banieren van de SSM bij alle stadsingangen.
 • Het uitgeven van een ‘monsterboekje, een gemeenschappelijk toegangsbewijs voor het sleepvaartmuseum en de schepen. (gereed begin 2016)
 • Het jaarlijks organiseren van de Dag van de Zeesleepvaart in en om de buitenhaven van Maassluis met om de paar jaar een vlootschouw op de Waterweg.
 • Het gezamenlijk organiseren van educatieve projecten als bezoeken van scholen.
 • Het verzorgen van gezamenlijke voorzieningen als drijvende steiger voor kleine schepen, opslag- en vergaderruimten.
 • Uitwisselen van kennis en ervaring tussen de onderliggende stichtingen en elkaar helpen door uitwisselen personeel en bemanning.

Organisatie

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester, allen niet afkomstig uit de onderliggende stichtingsbesturen en vijf personen wel afkomstig uit de besturen van deze vijf stichtingen.

Commissies

Ter ondersteuning van het bestuur opereren enkele commissies met als leden vrijwilligers uit de diverse stichtingen. Zo zijn er:

 • Projectgroep. Voor organisatie van oa Dag van de Zeesleepvaart.
 • PR commissie; regelen PR activiteiten
 • Schouwcommissie. Namens de Gemeente bepalen welke schepen toegelaten worden tot de museumhaven

Bestuur Stichting Sleepboothaven Maassluis

Gerrit<br />
Langelaar
Gerrit
Langelaar
Voorzitter
Tel.: 010 – 5918576
Mobiel: 06 – 21153657
Yvonne van Roon
Yvonne van RoonSecretaris
Tel.: 010 – 5910390
Jaap Weltevrede
Jaap WeltevredePenningmeester
Tel.: 010 – 5923810
Mobiel: 06 – 51512742
Adri<br />
Lokker
Adri
Lokker
Bestuurslid
Mobiel: 06 – 53678847
Eric<br />
Spanjer
Eric
Spanjer
Bestuurslid
Tel.: 010 – 5911300
Mobiel: 06 – 53619545
Jan<br />
Peute
Jan
Peute
Bestuurslid
Tel.: 010 – 5922766
Mobiel: 06 – 55160660
Luuk<br />
Vroombout
Luuk
Vroombout
Bestuurslid
Tel.: 010 – 5924004
Rien<br />
Vergeer
Rien
Vergeer
Bestuurslid
Tel.: 010 – 5929320
Mobiel: 06 – 23077569