Twee ‘nieuwe’ schepen voor Sleepboothaven Maassluis

Naast de reeds aanwezige vloot van zeven museale schepen zal de Maassluise sleepboothaven binnenkort worden uitgebreid met twee nieuwe schepen.

Middels bemiddeling van de Stichting Maritiem Erfgoed Maassluis is de voormalige Europoortsleper Steenbank (1960) van de slopershamer gered en zal deze vanuit Haarlem naar Maassluis worden gevaren. De Steenbank was samen met zusterschip Schouwenbank de eerste Europoort sleepboot die L. Smit & Co. liet bouwen teneinde de grote schepen die daar verwacht werden te kunnen assisteren.

Met een lengte van 30 meter en een geïnstalleerd vermogen van 1250 PK waren deze fraai gelijnde schepen een welkome aanvulling op de vloot kleinere havenslepers die voornamelijk voor de stadshavens opereerden. Later gingen de sleepboten van Smit die in het Europoortgebied opereerden een samenwerking aan in een nieuwe werkmaatschappij: de Nieuwe Rotterdamse Sleepdienst (NRS).

Tot voor kort was de Steenbank, die de Rotterdamse haven in 1980 verliet, in dienst van de Belgische marine maar is eind 2015 afgestoten. Het schip zal worden terug gebracht in de NRS huisstijl en onderdeel gaan uitmaken van de Stichting Sleepboothaven Maassluis. Volg de ontwikkelingen rond de Steenbank via de Facebookpagina van de sleper.

Naast de Steenbank komt naar verwachting nog een oude bekende terug naar haar geboorteplaats en wel de sleepboot Tonijn, een kustsleper die in 1958 als bouwnummer 105 door scheepswerf De Haas aan W.A. van den Tak’s bergingsbedrijf werd opgeleverd. Deze sleepboot heeft een lengte van 21 meter en heeft de laatste jaren als Eerland 28 in het Rotterdamse havengebied gewerkt. Kenmerkend voor het scheepje is bovendien de enorme bergingspomp die in het vaartuig is geïnstalleerd. Bij talloze bergingsklussen heeft de Tonijn in haar bijna 60-jarige carrière geassisteerd, niet in de laatste plaats in 2004, bij het zinken van de zeesleper Elbe. In Maassluis zal de Tonijn als zij daadwerkelijk naar Maassluis komt weer worden teruggebracht in haar originele staat zoals zij scheepswerf De Haas in 1958 verliet.

De lokale omroep WOS maakte een nieuwsitem en sprak met initiatiefnemer Luuk Vroombout

 

Door de aanvulling van deze twee bekende nog varende schepen heeft Maassluis een unieke collectie schepen in huis die allen een relatie hebben met het roemrijke verleden van Maassluis als Sleepboothaven. De Steenbank is als haven- en kustsleepboot van een formaat dat in Maassluis nog niet aanwezig is en laat zien hoe de schaalvergroting in de jaren zestig in de Rotterdamse haven vorm kreeg.

Meer dan tweehonderd vrijwilligers zijn in Maassluis actief teneinde het varend erfgoed van de stad niet alleen te bewaren maar ook te laten varen.

Vlootlijst Sleepboothaven Maassluis

Stoomzeesleepboot Furie 1916
Bergingsvaartuig Bruinvisch 1937
Zeesleepboot Hudson 1939
Havensleepboot Maassluis 1946
Sleepboot Delta 1946
Havensleepboot Krimpen 1954
Zeesleepboot Elbe 1959
Haven- kustsleepboot Tonijn 1958
Haven- kustsleepboot Steenbank 1960

1960, 6 december: STEENBANK opgeleverd
1960, 15 december: STEENBANK In dienst bij L. Smit & Co’s Internationale Sleepdienst Maatschappij N.V., Rotterdam.
1961, 31 mei: STEENBANK Overgedragen aan Nieuwe Rotterdamse Sleepdienst N.V. Rotterdam.
1972, 10 april: ASTROLOOG Overgedragen aan Smit Internationale Havensleepdiensten B.V. Rotterdam.
1980, april: A 950 VALKE Overgedragen aan de Koninklijke Marine, Brussel, België.
2016 4 maart 2016 de A950 VALCKE is uit Zeebrugge vertrokken ze is verkocht aan Treffers uit Haarlem, Nederland. De A950 VALCKE heeft 36 jaar dienst gedaan bij de Belgische Marine.

Volg de ontwikkelingen rond de Steenbank via de Facebookpagina van de sleper.

2016-11-16T16:49:34+00:00 oktober 5th, 2016|Nieuws|